OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Jaroslav Těšínský - JET FISH

se sídlem: Kosmická 751/29, 149 00, Praha - Háje
Identifikační číslo: 16902246
DIČ: CZ7103101236

JSME PLÁTCI DPH 

Firma Jaroslav Těšínský je vedena u ŽÚ Praha 4 pod číslem 2288/93
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jetfish.eu

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10. DORUČOVÁNÍ

11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

V  Pelhřimově dne 10.01.2012